SCALP vs DF17 vs MK2 Tên lửa T3 mới | Modern Warships


#modernwarships #sonplays #scalp #df17 #mk2 #alphatest #bestt3missile #tenluat3totnhat

_SCALP có tốc độ chậm hơn DF17, nhưng vẫn đủ sức vượt phòng không rất tốt.